Meny Stäng

Vad innebär effektiv ränta?

effektiv ränta

När man talar om den effektiva räntan kan man kort och gott säga att det handlar om den totala kostanden på hela krediten. Det innebär att den effektiva räntan inte enbart tar hänsyn till räntan utan samtliga övriga kostnader som uppkommer och är kopplade till den aktuella krediten eller lånet. Övriga kostnader som ett lån kan innefatta är exempelvis aviavgifter och uppläggningsavgifter. Att poängtera är att när den effektiva räntan redovisas för långivaren så redovisas den vanligtvis som en procentsats och inte som något specifikt belopp.

Enligt konsumentkreditlagen

Det kan anses som svårt och krångligt att som kund själv beräkna den effektiva räntan på en kredit som man önskar att ta eller som man redan har. Av den anledning är varje långivare skyldig enligt konsumentkreditlagen att redogöra vad den effektiva räntan beräknas uppgå till för respektive lån. Med tanke på att det finns en konsumentkreditlag gällande den effektiva räntan så ska detta även redovisas och beskrivas på ett tydligt sätt mot långivaren; se därför till att alltid kolla upp detta innan en ansökan genomförs.

När man använder sig av effektiv ränta som mått så medför det dels en bättre översikt för olika sorters lån samtidigt som det ger en mer rättvis bild gällande jämförelsemåttet för olika sorters lån. Det är inte allt för ovanligt idag att kunder enbart ser till själva räntekostnaden men missar de övriga kostnaderna som tillkommer vid ett lån, vilket ger en missvisande bild framför allt när man ska göra en jämförelse mellan lånen.

Den totala räntekostnaden

Den totala räntekostnaden

Så när det kommer till den effektiva räntan, vad bör man egentligen tänka på? Oavsett vad för slags lån som är tänkt att ta, redovisar den effektiva räntan kostnaderna på ett bra sätt för olika sorters lån. Viktigt att poängtera är att det kan uppstå en felaktig bild av den effektiva räntan, detta gäller bland annat vi kortfristiga krediter som ska betalas tillbaka inom några få månader. Anledningen till att det blir en felaktig bild av den totala lånekostnaden har att göra med att den effektiva räntan beräknas över ett år. Ett tips är att innan man tar lånet, få veta på ett ungefär hur lång tid det kommer att ta att betala av hela lånet, vilket medför att den totala räntekostnaden går att beräkna lättare.

Hålla isär nominell ränta och effektiv ränta

Viktigt också är att hålla isär nominell ränta och effektiv ränta. Då den nominella räntan innebär vad ett lån skulle kosta utan att inkludera övriga kostnader, blir den kort och gott motsatsen till den effektiva räntan. Ibland när man jämför lån det kan var så att den nominella räntan som banken erbjuder är lägre och den effektiva räntan är högre, vilket medför att man i längden kommer att behöva betala mer. Därför gäller det att vara uppmärksam och var införstådd med vad det är man läser för att inte åka in på alldeles för dyra lån. Ett lån med hög effektiv ränta innebär generellt ett dyrt lån och vice versa, därför är det alltid bra att granska olika banker och se alltid till att kontakta bankerna om funderingar uppstår för att få ett så bra och billigt lån som möjligt.