Meny Stäng

Vad är Garantipension?

garantipension

Pensionen i Sverige återfinns i tre delar: tjänstepension, den allmänna pensionen samt ett eventuellt eget sparande. Alla som arbetat i Sverige och betalat skatt får rätt till pension. I den allmänna pensionen ingår garantipension som är ett grundskydd som är till för dig som inte haft någon eller, väldigt låg, arbetsinkomst genom livet. Detta för att skapa en trygghet för de som inte har, eller har haft, samma förutsättningar att kunna arbeta och betala skatt av olika anledningar.

Vilka har rätt till garantipension?

Garantipension är som ett skydd och ingår i den allmänna pension som riktar sig till de med väldigt låg eller ingen arbetsinkomst alls under sina verksamma år. Att gå i pension där du inte, av olika anledningar, har kunnat arbeta så mycket som du önskat kan göra att det känns svårt. Rädslan för att inte kunna ha några pengar är något många upplever. Det återfinns en del krav från pensionsmyndigheten i Sverige för att få rätt till garantipension som ska uppfyllas innan utbetalning. Att du har varit bosatt i minst tre år kan komma att ge dig rätt till garantipension, men värt att nämna är att detta inte nödvändigtvis kan komma att ge dig rätt till full garantipension. Du som är ensamstående och får ut 12 609 kronor eller mer i månaden före skatt från inkomstpensionen besitter inte rätten att ta del av garantipensionen. Detta gäller även dig som är gift och får ut 11 224 kronor före skatt var månad.

För dig som planerar att flytta till eller har bott i ett annat land

Kan det vara så att du har tidigare bott i ett annat land eller kanske planerar att göra det och undrar vilka krav som finns då för att få rätt till garantipension? Du får rätt till garantipension om du flyttar till ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz så länge du uppfyller kravet att du har varit bosatt i Sverige under minst en treårig period och detta innan du nått 65 års ålder. Om du nu är bosatt i Sverige men tidigare varit bosatt i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz blir det en något längre process innan beslut om garantipension och dess storlek kan ske. Garantipensionen kommer då att räknas ut med hänsyn till hur länge du varit bosatt i ett annat land och pensionen som du förväntas få utbetalad därifrån. Värt att nämna är att samtliga beviljade pensioner du får från olika länder kan komma att påverka garantipensionen och dess ekonomiska storlek här i Sverige.

Garantipensions olika belopp

I nuläget kan garantipensionen landa på 8 651 kronor som högst och detta gäller ensamstående. Du som är gift kan som högst få rätt till 7 739 kronor i garantipensionen varje månad. Viktigt att ta med sig är att du som innan fyllda 65 år valt att ta ut pension kan få minskade chanser att få beviljad garantipension. Detta för att du som valt att ta ut pension innan 65 år ålder får en lägre inkomstpension. Få en ökad trygghet och kolla om även du har rätt till garantipension.