Meny Stäng

Lågkonjunktur – vad innebär det?

Lågkonjunktur

När ekonomin får frossa

Vissa lågkonjunkturer orsakas av finanskriser. Välmående företag kan plötsligt bli värda noll kronor. Tilltron till marknaden når botten och alla vill sälja av sitt aktieinnehav samtidigt. Det finns inga köpare på marknaden längre, bara säljare. Krismentaliteten bör dock inte sprida sig till politikerna. I en lågkonjunktur är det vanligt att stimulera ekonomin. Staten har viktiga instrument till sitt förfogande. Under den stora depressionen i USA på 1930-talet satte president Roosevelt igång massiva byggprojekt där miljontals arbetslösa fick jobb. Dammarna som byggdes var nödvändig för USAs infrastruktur, och de som arbetade i programmen betalades med statlig lön.

Delvis ett psykologiskt fenomen

En lågkonjunktur är delvis ett psykologiskt fenomen. Såväl företags som individers beteende är avhängigt av hur de ser på framtiden. När ekonomin är i högvarv tror alla på goda tider och är inte rädda för att spendera och investera. När börserna rasar rejält uppstår en pessimism om hur framtiden kommer se ut. Konsumenter skjuter upp sina husköp. Företag avstår från nyinvesteringar. Det blir ett flockbeteende som till slut leder till att lågkonjunkturen förstärks. När fabriker slår igen minskar efterfrågan i samhället eftersom arbetslösa inte har samma köpkraft som tidigare. En lågkonjunktur innebär att befolkningen saknar tilltro till stabiliteten i systemet. Arbetslösheten har också en psykologisk effekt på de som fortfarande har arbete. Även om de har lön, så väljer de att spara istället för att slösa. Efterfrågan i samhället sjunker ytterligare vilket förvärrar krisen.

Industriprodukter har många komponenter som görs i Asien. Lågkonjunkturen som uppstod under Covid-19-pandemin berodde på de stängda gränserna som gjorde det omöjligt för företagen att färdigställa sina produkter. Företagen i Väst hade aldrig räknat med detta scenario och höll därför inte några stora lager. Vem vill köpa en bil som saknar viktiga komponenter?

Infrastruktur och logistik

Ekonomin är sårbar om infrastruktur och logistik inte fungerar. En lågkonjunktur utlöses ofta av en enskild händelse som ett krig, en börskrasch, eller en pandemi. Ibland uppstår lågkonjunkturen som en följd av konsumenternas lättsinne. De kan ha beviljats stora lån utan säkerhet. Bankerna har också gjort det för enkelt att låna pengar. Lånemarknaden liknar ett kasino och i ett spel finns det alltid vinnare och förlorare. Många är upprörda när staten köper upp värdelösa banktillgångar för att rädda den finansiella sektorn, samtidigt som skuldsatta medborgares liv har slagits i spillror.